Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Samfundsfagligefakultet Start : 16:15 Slutt : 17:00

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Les før allmøtet om mogleg.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Fribyte

Vi diskuterer fribyte

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemane.

Ymse

Ting vi kjem på undervegs.