Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Videomøte - jitsi.org/fribyte Start : 18:00 Slutt : 19:00

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Les før allmøtet om mogleg.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Overføring av friByte til studentmediene i Bergen

SRIB har kommet med et forslag om dem skal ta over fribyte. Dette må diskuteres.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemane.

Ymse

Ting vi kjem på undervegs.