Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Videomøte - jitsi.org/fribyte Start : 18:00 Slutt : 19:00

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Les før allmøtet om mogleg.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Innmelding av nye medlemmer

Fribyte får nye medlemmer fra student radioen.

Planlegging av videre arbeidskvelder

Det må planlegges videre arbeidskvelder for å sette opp et hensiktsmessig system for Fribyte fremover. Vi diskuterer muligheter!

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemane.

Ymse

Ting vi kjem på undervegs.