Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Digitalt på https://jitsi.debian.social/fribyte Start : 17:15 Slutt : 18:15

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Les før allmøtet om mogleg.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har gjort siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig informerer

Valg av intern kommunikasjon

Vi stemmer over hvilken Epost-tjeneste vi vil bruke.

Avstemming om nytt utseende på nettsiden.

Tim har gjort klar et nytt forslag til ny utforming av nettsiden.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.