Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Seminarrom 213, SV-bygget Start : 17:30 Slutt : 19:30

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Utfluktens referat godkjennes

Intervju av nye medlemmer

Allmøtet intervjuer følgende søkere: - Kristian Emil Takvam

Orienteringssaker

Medlemmer orienterer om aktivitet siden sist utflukt.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer

Dele ut prosjekter til aktive medlemmer

Liste over mulige prosjekter

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis