Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Seminarrom 203, SV-bygget Start : 17:30 Slutt : 19:30

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Utfluktens referat godkjennes

Orienteringssaker

Medlemmer orienterer om aktivitet siden sist utflukt.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer

Diskutere møtet med IT-avdelingen hos UiB

Det berettes om møtet som ledelsen hadde med IT-avdelingen til UiB.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis