Allmøte V22

Program

  1. Valg av ordstyrer og protokollfører
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  3. Godkjennelse av referat
  4. Orienteringssaker

Gjennomgang av prosjekter

Allmøtet går gjennom utdelte prosjekter.

Gennomgang av jubileumsansvar

Allmøtet går gjennom hvilket ansvar som ble utdelt til hvert medlem på forrige utflukt og diskuterer hvordan det skal gjennomføres. En endelig beslutning skal nås for gjennomførelse og stemmes over.

Andre forhåndsmeldte saker

Eventuelle andre saker som varsles om på forhånd.

Ymse

  1. Ris & ros
  2. Møtekritikk