Allmøte V22

Program

 1. Valg av ordstyrer og protokollfører
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 3. Godkjennelse av referat
 4. Intervjuer
 5. Økonomirapport
 6. Orienteringssaker

Intervju

Allmøtet intervjuer følgende søkere:

Hva har skjedd siden sist?

Medlemmer orienterer allmøtet om hva de har gjort siden sist møte. Hvordan fremgangen på prosjektene har vært.

Gjennomgang av prosjekter

Allmøtet går gjennom prosjekter og deler ut ansvar for prosjektene.

Andre forhåndsmeldte saker

Eventuelle andre saker som varsles om på forhånd.

 1. Hva burde vi fokusere på fremover? Hvordan?
 2. Samarbeid med andre organisasjoner.

Ymse

 1. Eventuelt
 2. Ris & ros
 3. Møtekritikk