Allmøte V22

Program

  1. Valg av ordstyrer og protokollfører
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  3. Godkjennelse av referat
  4. Økonomirapport
  5. Orienteringssaker

Hva har skjedd siden sist?

Medlemmer orienterer allmøtet om hva de har gjort siden sist møte. Hvordan fremgangen på prosjektene har vært.

Gjennomgang av prosjekter

Allmøtet går gjennom utdelte prosjekter, og deler ut til de som mangler.

Møte med UiB angående Dashboard

UiB skal legge ned mittuib-appen og skal erstatte den med en som heter Dashboard. Jeg har kommet i kontakt med en som sitter på styret for utviklingen av den appen.

Rebusløpet

Vi burde ha en idédugnad for å finne ut hvilken aktivitet vi kan holde i fadderuken. Det må være en aktivitet som holde fulle førsteårsstudenter opptatt i 20 min.

Faste lokaler

Jeg har fremdeles ikke funnet noen faste lokaler hvor vi kan oppholde oss. Vi burde diskutere hvilke alternativer vi har for potensielle lokaler.

Andre forhåndsmeldte saker

Eventuelle andre saker som varsles om på forhånd.

Ymse

  1. Ris & ros
  2. Møtekritikk