Allmøte V22

Program

 1. Valg av ordstyrer og protokollfører
 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 3. Godkjennelse av referat
 4. Intervju
 5. Økonomirapport
 6. Orienteringssaker

Intervju at nytt medlem

Allmøtet intervjuer følgende søkere:

Hva har skjedd siden sist

Allmøtet snakker sammen om hva som har skjedd siden sist møte.

Gjennomgang av prosjekter

Allmøtet går gjennom utdelte prosjekter, og deler ut til de som mangler.

Rekkruttering av nye medlemmer

 1. Vi var plassert på Rebusløpet i fadderuken til Matnat.

  • Rapport fra deltagende medlemmer.
 2. Vi hadde stand på studenttorget

  • Rapport fra deltagende medlemmer.
  • Burde ha flyers/plakater.
  • Kjøpe inn roll-plakat?
  • Å ha server på stand fungerte bra!

Slagplan for opplæring av nye medlemmer

Hva er hensiktsmessig metode å lære opp nye medlemmer? Hvordan gjør vi dette effektivt og underholdende? Hva tenker de nye søkerene?

Faste lokaler

Vi har fremdeles ingen faste lokaler, hold øyne og ører åpne.

Andre forhåndsmeldte saker

Eventuelle andre saker som varsles om på forhånd.

Ymse

 1. Ris & ros
 2. Møtekritikk