Allmøte V22

Program

 1. Valg av ordstyrer og protokollfører

 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

 3. Godkjennelse av referat

 4. Intervjuer

  • Sindre Kjelsrud
  • Anders Tøkje
 5. Økonomirapport

 6. Orienteringssaker

Felles kodeprosjekt

Hva burde et felles kodeprosjekt være? Hvilken funksjon burde det ha, og hvem skal ha utbytte av det?

Ymse

 1. Ris & ros
 2. Møtekritikk