Allmeeting H22

Program

 1. Valg av ordstyrer og protokollfører
 2. Valg av protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Godkjennelse av protokoll fra forrige utflukt
 5. Orienteringssaker

Rapport om organisasjonens virksomhet.

Ledelsen beretter utflukten om hvordan handlingsplanen for H22 har blitt gjennomført.

Regnskap fra inneværende semester

Økonomiansvarlig beretter utflukten om inneværende semesters regnskap.

Orienteringsrunde

Medlemmer forteller hva de har gjort siden forrige møte.

Gjennomgang av prosjekter

Utflukten går igjennom aktive prosjekter, og deler ut ansvar for prosjekter.

Vedtakssaker

Handlingsplan for V23

Ledelsen legger frem forslag til handlingsplan V23.

Budsjettgodkjennelser

Eventuelle budsjettgodkjennelser

Statuttendringer

Eventuelle statuttendringer

Andre forhåndsmeldte saker

Eventuell andre saker som varsles om på forhånd.

Valg

 1. Valg av leder
 2. Valg av nestleder
 3. Valg av økonomiansvarlig
 4. Valg av presseansvarlig
 5. Valg av sosialansvarlig
 6. Utnevnelse av guruer

Ymse

 1. Ris & Ros
 2. Møtekritikk