Samenfatting av utbedringer for datarom på det nye studentsenteret

Under visningen av det nye studentsenteret for BSTV, Studentradioen og friByte torsdag 1/11 kom det frem at serverrommet blir felles. I den forbindelse trenger vi å utarbeide en ordning på bruken, samt adgangskontroll. Vi ble også bedt av eiendomsavdelingen å komme med en liste over hva som var nødvendig å ettermontere av kontaktpunkter for nett og strømuttak på dette rommet.

Vi fra friByte og BSTV kom frem til at det kanskje var best at teknisk-annsvarlig fra hver organisasjon møttes for å sammenfatte denne listen relativt fort slik at dette blir klart så snart som mulig.

Derfor ønsker vi gjerne at det kommer noen fra BSTV, Studvest, Studentradioen og friByte og samles mandag den 11/11 kl 1200 på realfagsbygget hvor BSTV og friByte har kontor for å sammenfatte en slik liste til EIA.