Handlingsplan V23

Innholdsliste

  1. Et (stort) arrangement i semesteret
  2. Kodeprosjekt:
  3. Skaffe nye kunder?
  4. Fullføre Proxmox replication
  5. Samle inn penger fra kunder -> ca. 12k
  6. Videreføre leting etter donert hardware med fokus på 10Gb nettverk og maskiner nyere enn 201x
  7. Øke publisering på kommunikasjonsflater (hjemmeside, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc...)

\newpage

Et (stort) arrangement i semesteret

Kodeprosjekt:

Skaffe nye kunder?

Fullføre Proxmox replication

Samle inn penger fra kunder -> ca. 12k

Videreføre leting etter donert hardware med fokus på 10Gb nettverk og maskiner nyere enn 2015

Øke publisering på kommunikasjonsflater (hjemmeside, LinkedIn, Twitter, Facebook, etc...)

Nytt punkt, forslag fra Rolf:

Søke om driftsmidler eller prosjektstøtte fra velferdstinget

For å sikre langvarig drift og oppgraderinger hadde det vært fint å søke om driftsmidler fra for eksempel velferdstinget. Vi har i dag ca. 50k og får inn ca. 10-13k hvert år. Av utgifter har vi ca. 6-10k primært til pizza for større arrangementer. Dette gjør det litt vanskelig å utføre større oppgraderinger av hardware.