Flytting av serverparken

Etter kvart som me får bedre tilbud og fleire kundar har me vokst ut av våre lokaler. Me skal derfor flytte ut av våre lokaler på studentsenteret og inn i større lokaler med bedre ventilasjon. Dette betyr at me må skru av alle tjenester Fredag 22. Mars 2013 frå kl. 08 =00 og utover. Alle kundene våre vil oppleve nedetid på alle tjenester denne dagen og kan oppleve ustabilitet etter flyttinga.

Dette gjer me for å kunne opprettholde og forbedre tjenestane til kundene våre.

Har du spørsmål er det berre å ta kontakt på epost fribyte@fribyte.uib.no eller på chat #fribyte@freenode.net.