Hardwarefeil forårsaker driftsbrudd på webtjenere

På grunn av uforutsett hardwarefeil var sentral infrastruktur for webtjenerne nede noen timer i dag.