20 års jubileum

Dere trodde kanskje vi var dø? Nei da, vi lever enda!

friByte feirer 20 år! I anledning av jubileumet ønsker vi å arrangere en liten feiring for alle som har vært med i vår organisasjon.

Over de siste 20 årene har vi hatt over 50 medlemmer som vi fant historikk av. Hvor de fleste har vært aktive over mange år. Noen av dere har vært svært vanskelig å finne kontaktinformasjon til på internett, mens andre fant vi ingen spor av, men det er vel å forvente med en teknisk organisasjon som friByte.

Vi skal arrangere en felles middag på Pastasentralen torsdag 24. februar 2022 i Bergen sentrum, hvor alle nåværende og tidligere medlemmer selvfølgelig er invitert. Vi må selvfølgelig ta hensyn til gjeldende koronarestriksjoner, men vil gjerne høre feedback og hvis dere er interessert i å delta. Så ta kontakt på jubileum@fribyte.no med kontaktinfo og gjerne hvilke klokkeslett som passer, hvis du har lyst til å delta.

Dette blir en god mulighet til å møte tidligere studiekamerater og det blir kjekt å se hva folk driver med i dag! Så ta kontakt med de du husker fra friByte og spør om de blir med så satser vi på en hyggelig aften!

Vi setter svarfrist for deltakelse til 10. februar (to uker før).

Vi vil også arrangere en åpen CTF på informatikk for studenter denne uken med mål om å rekruttere nye medlemmer til friByte, mer info om det kommer i relevante kanaler.