Nedetid i sammenheng med oppgradering

I forbindelse med oppgradering av en server var det noen timers nedetid på flere av våre tjenester.

Oppdatering= Tjenestene skal nå være oppe og kjøre igjen.