Planlagt vedlikehold

Fribyte utfører i dag planlagt vedlikehold på sentral infrastruktur. Det kan oppstå driftsbrudd frem til mandag.