Strømbrudd forårsaket driftsstans

På grunn av et strømbrudd og en feilende UPS var store deler av fribytes tjenester nede i dag. Tjenestene er nå for det meste oppe igjen.