2021-02-11: friByte gjennomgår en intern omstrukturering, dette kan medføre at enkelte tjenester som er listet opp her, ikke tilbys i dag. Vi beklager for denne forvirringen, men forventer å ha klar oversikt over vår egen kapasitet mot slutten av semesteret V21.

Tjenester

Netthotell

friByte tilbyr netthoteller til studentorganisasjoner som trenger et sted å ha nettsidene sine. I motsetning til vanlige nettverter så tilbyr vi de tjenestene akkurat din organisasjon trenger. Et lite utvalg kan du se her:

Dersom dette i grunn ikke sier deg noe, så gjør dette ingenting. friByte er en nonprofit-organisasjon hvor målet er å lære. Derfor står våre medlemmer klare til å hjelpe dere med å sette opp nettsider. Det eneste betalingen til oss er ment til å dekke, er våre kostnader med tjenermaskiner og andre driftsutgifter.

Spesialiserte tjenester

Alle har ulike behov også på internett, derfor tilbyr vi i friByte oss å hjelpe akkurat dere. Eksempler på spesialiserte tjenester er: